A Magyar Nyelvtudományi Társasággal közösen a Magyar Nyelvőr Alapítvány idén is meghirdeti az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokversenyt a 2021/2022-es tanévre.

A verseny pedagógiai célja: a diákok szóbeli kommunikációs-retorikai képességének a fejlesztése, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudatuk és anyanyelvszeretetük erősítése. A verseny alkalmat ad a diákoknak arra, hogy gyakorolják a beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi viselkedést, az önálló ítéletalkotást, saját véleményük érvelő kifejtését, a megfelelő önismereten alapuló magabiztos fellépést. Ezáltal nő fogékonyságuk mások érvelő szövegeinek a megértésére is.

A verseny kategóriái korcsoportok és iskolaszintek szerint: A versenyen a középiskolák (a szakközépiskolák, a szakgimnáziumok és a gimnáziumok) tanulói vehetnek részt. A nyelvi előkészítő, a 9–12. osztályos tananyagot tanuló évfolyamok nappali tagozatos diákjai indulhatnak a versenyen egy kategóriában.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen azoknak az iskoláknak a tanulói vehetnek részt, amelyek az iskolai forduló előtt legalább 10 nappal elküldik jelentkezésüket a versenyszervezőknek az eotvosverseny@btk.elte.hu címre. Az első nevezési határidő 2022. január 31., az utolsó nevezési határidő február 7. Minden középiskola legfeljebb 2, azaz két főt nevezhet be a regionális középdöntőbe. Az iskolai versenyeket a központilag megadott napok valamelyikén, a megadott időpontban, a központi versenyanyaggal és értékelési szempontokkal szükséges megrendezni.

A részletes versenykiírást, nevezési lapot itt tudjátok letölteni: