“Minél többet gondolkodom nyelvünk bölcseletén, annál inkább felismerem végtelen felsőbbségét sok más nyelvvel szemben.”

Széchenyi István

Ismergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket is, ezt a sokszínű, sokarcú csodát. S minél jobban megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak látjuk.

Lőrincze Lajos

Céljaink

A Magyar Nyelvőr Alapítvány célja, hogy az 1872-es Magyar Nyelvőr szellemiségének megfelelően a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket támogassa a határainkon innen és a határainkon túl, és erkölcsi és anyagi elismerésként évről évre Magyar Nyelvőr Díjjal jutalmazza az arra érdemes személyeket. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Spang Gyula, az alapítói képviselő Dr. Keszi István.

Céljaink

A magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló kiadványok, törekvések támogatása

A környezetvédelem elősegítése, a környezettudatos magatartásra nevelés a bolygónk és környezetünk megóvása érdekében,

Támogatások

Az alapítvány támogatni kíván minden olyan írott és elektronikus médiumot, amely a kuratórium döntése értelmében az alapítvány céljainak megfelelő és minőségű tevékenységet folytat, vagy a magyar nyelv ápolása céljából publikációkat jelentet meg.

Események

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

Az Eötvös-szónokverseny a legrangosabb, legtöbb iskolát érintő középiskolai retorikaverseny Magyarországon, amely igen fontos szerepet tölt be a középiskolai retorikai nevelésben. Célja lehetőséget biztosítani az ország legtehetségesebb diákjainak, hogy kipróbálják magukat az érvelés és a tartalmas gondolatok hatásos megfogalmazásának a terén. A verseny pedagógiai céljai a következők: a diákok szóbeli kommunikációs-retorikai képességének a fejlesztése, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudatuk és anyanyelvszeretetük erősítése.

Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny

A felsőoktatási hallgatók számára évről-évre meghirdetett verseny célja a közéleti, szakmai, pedagógiai szerepekre való felkészítés; a komplex nyelvhasználat színvonalának emelése; hagyományápolás. A hosszú évek óta tartó együttműködés keretében alapítványunk rendszeresen támogatja az esemény megrendezését szakmailag és adományokkal is.

Retorika vetélkedő

A vetélkedő célja, hogy fejlessze a középiskolások argumentációs technikáit, segítse az oktatást, és pénzjutalomban részesítse a sikeres diákokat és a felkészítő pedagógusokat.

Magyar Nyelvőr folyóirat

Szarvas Gábor 1872-ben az első főszerkesztője volt hazánk nyelvészeti tudományos folyóiratának, a Magyar Nyelvőrnek. Ez a nagy múltú kiadvány a mai napig teret ad a magyar nyelvet kutató tudósok publikációinak.

KAPCSOLAT

E-mail: nyelvor@magyarnyelvor.hu

Adószám: 18120024-1-41

Bankszámlaszám: 11707024-20457129

A Magyar Nyelvőr Díj programot a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.