“Minél többet gondolkodom nyelvünk bölcseletén, annál inkább felismerem végtelen felsőbbségét sok más nyelvvel szemben.”

Széchenyi István

Kapcsolat

Magyar Nyelvőr Alapítvány

Az alapítvány támogatni kíván minden olyan írott és elektronikus médiumot, amely a kuratórium döntése értelmében az alapítvány céljainak megfelelő és minőségű tevékenységet folytat, vagy a magyar nyelv ápolása céljából publikációkat jelentet meg.

Adószám: 18120024-1-41

Cím

1027 Budapest, Fő u. 73.

Bankszámlaszám:

11707024-20457129

Email

nyelvor@magyarnyelvor.hu